Om FaSMEd

FaSMEd er et EU-finansiert prosjekt med deltakere fra åtte ulike land. NTNU (tidligere HiST) er Norges representant i prosjektet.

Formålet med prosjektet er å utforske bruk av teknologi som kan benyttes av lærere i klasserommet for å møte lavtpresterende elevers behov i matematikk og naturfag for derigjennom å bedre elevenes motivasjon innen disse viktige fagene.
I prosjektet vil en benytte og utvide eksisterende forskning om pedagogiske tiltak som er egnet til arbeid med lavtpresterende elever og hvordan en kan omforme undervisningen slik at den blir bedre tilpasset også de elevene som strever i realfagene.
Prosjektet vil søke å rapportere forskjeller i måten systemiske strukturer påvirker undervisningsløpet til elever som er i lærevanskeligheter innen realfagene i de ulike deltakerlandene; identifisere typiske utviklingsløp og avdekke de pedagogiske mulighetene som finnes for disse elevene. I prosjektet vil en studere de ulike kartleggingsverktøyene som er i bruk i ulike land og hvordan disse benyttes, både som pedagogiske verktøy og om de kun brukes som redskaper for å skille ut og gruppere elever.

MÅL: Hvordan kan lærere bruke teknologiske hjelpemidler i formativ vurdering for å bidra til å øke prestasjonene hos lavt-presterende elever?

Delmål for prosjektet:

  • tilby metoder for bruk av ny teknologi for å støtte formativ vurdering av lavt-presterende elever
  • utvikle bærekraftig undervisningspraksis som forbedrer prestasjonen i naturfag og matematikk for elevene
  • produsere en verktøykasse for lærere for å støtte utviklingen av praksis, med tilhørende veiledningsressurser
  • publisere resultatene

FaSMEd-partnerne er:

University of Newcastle Upon Tyne, UK – Koordinator
The University of Nottingham, UK
Ecole Normale Superieure De Lyon, France
Maynooth University, Ireland
University Of Duisburg-Essen, Germany
University Of Turin, Italy
University Of Utrecht, The Netherlands
African Institute For Mathematical Sciences Schools Enrichment Centre , South Africa
Norges Teknisk Naturvitenmskapelige Universitet – NTNU (tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag) Norway

Dette prosjektet har mottatt støtte fra EU’s 7. rammeprogram under tilskuddsavtale 612337.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>